Theisz György

Fotó

A Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola tanáraként vonultam nyugdíjba. Emellett fő munkám a szaktanácsadás volt, a megyei pedagógiai intézet (http://www.pedint-szfvar.sulinet.hu/) megbizásából a fizika tantárgy gondozása volt a feladatom a középiskolákban és (2004-től) az általános iskola felső tagozatában. Legfontosabb tevékenységem ehhez kapcsolódott: az intézet (és utódszervezetei) által kiírt fizikaversenyeket én szerveztem. Ezt a munkát (a háttér megszűnése, majd újra szerveződése után) nyugdíjasként is végzem.

Egyik komoly próbálkozásom egy természettudományos mérési verseny elindítása volt. Ettől azt reméltem, hogy az iskolákban a tudomány kissé nagyobb szerephez jut, mind többek számára lesz világos, hogy a természet megismerhető, és hogy ez a célja a tudományok egy eléggé széles körének. Sajnos a vártnál jóval kevesebb megértést és támogatást kaptam, ezért - legalábbis egyelőre - nem szorgalmazom a folytatást. (Ennek a honlapját megszűntettem; az esetleges érdeklődőnek személyesen állok rendelkezésére!)
A próbálkozásomnak egy eredménye mégis lett: a fizikaversenyünk (Lánczos) rendszeréről kiderült, hogy más tartalommal (akár konkrét tantárgytól függetlenül) is működőképes. Ezt fontos volt megtudnunk!

A részletek előtt magamról csak annyit, hogy eredetileg matematika-fizika szakos középiskolai tanár vagyok, később szereztem technika és számítástechnika szakot, majd közoktatásvezetői végzettséget.

Fotó Fotó

A régi ismerősök valószínűleg a következő két kép alapján jobban megismernek majd. Az ő kedvükért raktam fel ezeket a régi képeket. Az új külső mellett 2005 nyarán döntöttem.

Ezen a honlapon további részletek és adatok találhatók rólam.

Bemutatkozó

Szülővárosomban, Szekszárdon érettségiztem 1970-ben a Garay János Gimnázium matematika fizika-tagozatos osztályában.
Egy év sorkatonai szolgálat után kezdtem meg egyetemi tanulmányaimat a József Attila Tudományegyetem Természettudományi kara matematika-fizika szakán. 1976-ban kaptam meg tanári diplomámat, amelynek alapján a Székesfehérvári József Attila Gimnázium tanára lettem. Diplomamunkám témája elektronikus stopperóra készítése volt.
Munkahelyem (igazgatóm) kívánságára és javaslatával 1979-ben iratkoztam be az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi kara (újonnan induló) technika tanári szakára, ahol 1982-ben kaptam meg diplomámat.
A Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi kara (szintén újonnan induló) számítástechnika tanári szakára - ismét munkahelyem támogatásával - 1984-ben iratkoztam be. E harmadik diplomámat 1986-ban kaptam meg.
1994-ben munkahelyet változtattam; a tanév elejétől kezdve a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban (2006. szeptember 1. óta Teleki Blanka Gimnáziumban és Általános Iskola) tanítottam.
1998. és 2000. között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Karán Közoktatási Vezető szakirányú szakképzettséget szereztem; ezt pedagógus szakvizsgának ismerik el. Itt diákjogi témában írtam szakdolgozatot.
2012. december 19-ével vonultam nyugdíjba; azóta alkalmi jelleggel veszek részt szakmai akciókban, feladatokban.

Kezdő tanárként - természetesen - bekapcsolódtam az iskolai (fizika) szertár fejlesztésébe, aminek eredményeként néhány megyei újításom is volt. Az első jelentősebb eredményem az 1983. évi középiskolai fizikatanári ankéton nyert díjam, amelyet egy periódusidő-mérő eszközért kaptam, majd 1988-ban úgynevezett műhellyel pályáztam, melyet jutalommal ismertek el. Később is volt néhány ilyen műhelyem, amelyeket kisebb-nagyobb erkölcsi elismerésben részesítettek. Ezek közül kiemelkedik az, hogy 2002-ben a megyei (középiskolai) fizikaversenyünket bemutató két műhelyfoglalkozás egyikét én tartottam. Mindkettő magas szintű szakmai elismerésben részesült.

Közben megjelent néhány cikkem a Technika Tanítása című módszertani lapban, majd később az Ötlet című lap (iskola-)számítógépes mellékletében, és a Mikroszámítógép Magazin című szakmai lapban. (Ez utóbbi cikkek nagyobb részét Nyirati László kollégával közösen írtuk.)

Az iskola-számítógépes programhoz kapcsolódva elsőként Sztrókay Kálmán: A Z80 Assembler HT-1080Z programpéldákkal című könyvét (Műszaki, 1985.) lektoráltam.
1987-ben jelent meg a BASIC tanácsadó C16-PLUS/4 című, majd 1989-ben a C-16, PLUS 4 BASIC (Lapozgató Sorozat) című könyvem szintén a Műszaki kiadónál. Előbbi (a kiadónál) nívódíjas is lett.

1987-ben - sikeres pályázatom alapján - az (akkori) Országos Pedagógiai Intézet (OPI) számítástechnika szaktanácsadója lettem. Itt a (nem szakirányú) szakképzés mellett a teljes közoktatás segítése is feladatunk volt, amelyet - két OPI-munkatárs irányítása mellett - öten láttunk el az egész országra kiterjedően.
Kisebb-nagyobb átszervezéseket követően, három év múltán - az OPI megszűntével - csoportunk a Nemzeti Szakképzési Intézethez került, itt azonban - további egy év önálló munka után - végül "felügyeleti" feladatot kaptunk. Ezt erkölcsi okok miatt nem tudtam vállalni, ezért a tanév végével (1992-ben) lemondtam.

1995. szeptemberétől - sikeres pályázatom alapján - a Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet fizika szaktanácsadója lettem; feladatom a középfokú terület gondozása lett. Erre a munkára 1998-ban, 2001-ben ismét sikerrel pályáztam, majd a 2004-ben elnyert pályázatom alapján az általános iskola felső tagozatának gondozását is megkaptam. A 2007/2008-as tanévben - a többi szaktanácsadó kollégához hasonlóan - pályázat nélküli felkérés és megbízás alapján láttam ezt a feladatot.
Szaktanácsadóként a középiskolai fizikatanári ankétokról rövid beszámolókat írtam, amelyek részben az intézet havi tájékoztató kiadványának aktuális mellékleteként, részben a kiadványba beszerkesztve jelentek meg.
2002. decemberétől az intézet havi tájékoztató kiadványának önálló, Töprengő című rovatában - a rovat felelőseként - rendszeresen publikáltam szakmai módszertani és iskolajogi témájú (egy kivételellel saját) írásokat.

Szerepelek az országos szakértői névjegyzéken, szakértői szakterületem: szaktárgyi oktatás; matematika, fizika, technika, számítástechnika, informatika. Ehhez kötődően még 1997-ben kettő, egyenként 120 órás tanfolyamot is végeztem.
A vizsgáztatási névjegyzéken érettségi vizsgaelnökként szerepeltem.
Rendszeresen kaptam OKJ vizsgaelnöki megbízást is a számítástechnika területén.

Szaktárgyaim mellett az elektronika, a hangtechnika érdekel, de szívesen foglalkozom diákjogi kérdésekkel, problémákkal is. Ez az oka, hogy a közoktatási vezető szakon ilyen szakdolgozati témát választottam.

Adataim

Iskoláim:
1958÷66. Babits Mihály Általános Iskola (Szekszárd).
1966÷70. Garay János Gimnázium (Szekszárd) matematika fizika-tagozatos osztálya.
1971÷76. József Attila Tudományegyetem Természettudományi kar, matematika-fizika tanári szak.
1979÷82. Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi kar, technika tanári szak.
1984÷86. Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi kar, számítástechnika tanári szak.
1998÷2000. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, közoktatási vezető szak; ezt pedagógus szakvizsgának ismerik el.

Munkahelyeim:
(1970÷71. Sorkatonai szolgálat.)
1976÷94. Székesfehérvári József Attila Gimnázium.
1987÷90 Országos Pedagógiai Intézet (OPI): számítástechnika szaktanácsadó.
1990÷92 Nemzeti Szakképzési Intézet (NSZI): számítástechnika szaktanácsadó.
1994÷2012 Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium (most Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola).
1995÷2008. Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet: középiskolai fizika szaktanácsadó (2004 óta felső tagozat is; 2008. április 30-án Fejér Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgáltató Intézet néven szűnt meg).

Megjelent publikációim:
1. Mechanika és elektronika (Szakköri program). In Technika Tanítása. 1982/1. 16. p.
2. Módosítási javaslatok a gimnáziumi eszközkészlethez. In Technika Tanítása. 1983/5. 157. p.
3. Periódusidő mérő (Kiállított eszköz ismertetése). In HORIZONT a középiskolai és általános iskolai fizikatanárok évkönyve. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat belső használatra szánt kiadványa. Budapest, 1983. 183. p.
4. TV antennaelosztó HT 1080Z számítógéphez. In Ötlet. 1984/5 (február 2.). 31. p.
5. Beírás - futás közben (Nyirati Lászlóval közös cikk). In Mikroszámítógép Magazin. 1984/5. 7. p.
6. Iskolaszámítógépek Velencén (Nyirati Lászlóval közös cikk). In Mikroszámítógép Magazin. 1984/6. 6. p.
7. BASIC disassembler. In Mikroszámítógép Magazin. 1985/1. 6. p.
8. Sztrókay Kálmán: A Z80 Assembler HT 1080Z számítógépes példákkal. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1985. c. könyv LEKTORÁLÁSA
9. Csupa játék ZX Spektrumra. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1985. c. könyv ISMERTETÉSE (RECENZIÓJA) a Természet Világa számára. (1986/8.)
10. BASIC tanácsadó C-16 - PLUS/4. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1987.
11. C-16, PLUS/4 BASIC. (Lapozgató sorozat). Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1989.
12. Informatika és/vagy számítástechnika a technika tantárgyban (részlet az OPI Számítástechnikai Programirodájában az informatikai alapműveltségről készülő kötetéből - a kötet megjelenéséről nincs információm). In Technika Tanítása. 1989/5. 150. p.
13. A fizikai fogalmak megalapozása és fejlesztése. (A fizikatanári ankéton elhangzott műhelyfoglalkozás ismertetése). In HORIZONT. Eötvös Loránd Fizikai Társulat. Budapest, 1994. 127. p.
14. "A tudomány (ismét) színrelép(ett)". In Fizikai Szemle. 2006/11. 390. p. - Ujvári Sándor kollégával közösen írott cikk.
15. Ronyecz József, 1928-2007. In Fizikai Szemle. 2007/11. 381. p.
Továbbá 2002. decembere óta az intézet havi tájékoztató kiadványában az önálló, Töprengő című rovat.

Elérési lehetőségek:
Telefon: 22/506-357
E-mail: theiszgy@t-online.hu